Học viện dạy thiết kế thời trang RICH-FASHION

khóa học cắt may cơ bản
khóa học cắt may nâng cao
khóa học cắt may thành nghề
khóa học thiết kế thời trang

Hướng dẫn học cắt may vest nam

Hướng dẫn học cắt may vest nam

Phương pháp thiết kế và dạy Học cắt may chuyên nghiệp cho những học viên từ cơ bản đến nâng cao và đang muốn Học cắt may nâng cao ở hà nội .

 Hướng dẫn học cắt may vest nam
Điểm cơ sở lấy ni mẫu

KÍ HIỆU VÀ NI MẪU CHO THIẾT KẾ
 
Tên Ký hiệu Kích thước(cm)
Chiều cao cơ thể            Cc 170
Dài áo                            Da 74
Dài eo sau                      Des 42
Rộng vai                        Rv 44
Xuôi vai                         Xv 5
Dài tay                          Dt 60
Vòng cổ                         Vc 38
Vòng ngực                     Vn 88
Vòng bụng                     Vb 74
Vòng mông                    Vm 92
Hạ nách sau                             Hns 22
Hạ nách trước                Hnt 14,5
Cử động ngực                 7
Cử động nách                 Cđn 2,5
 
PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ
VIDEO HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ ÁO VEST NAM CHI TIẾTI. Tập  thiết kế Thân sau 
 Hình mẫu thiết kế

1 . Xác định các trục đường ngang
Để thiết kế và cắt may sản phẩm, các bạn chú ý vẽ các đường thẳng song song và cách mép vải 1,5cm,dựa vào đó để kẻ các đường ngang sau.
 
Tên Ký hiệu Cách đo Kích thước
Dài áo AB Bằng số đo 74
Hạ xuôi vai AC số đo – 2cm mẹo cổ 3
Hạ nách sau AD số đo hạ nách + 2,5cm cử động nách 24,5
hạ eo sau AE số đo hoặc = 1/2 DA + 5cm 42
hạ mông EF Số đo 16->18
 
Qua các điểm A,B,C,D,E,F ta kẻ các đường thẳng vuông góc với đường AB.
 
2.     Vẽ sống lưng
 
Tên Kích thước(cm)
AA1 0,3
DD1 1
EE1 2,5
FF1 = EE1 +0,5 3
BB1 = EE1+0,5 3
 
Vẽ  sống lưng đi qua các điểm : A1 , D1, E1, F1,B1.
 
3. Vòng cổ,vai :

 
Tên Ký hiệu Cách đo Kích thước (cm)
Ngang cổ A1A2 1/6 vòng cổ +1.5cm 7,8
Mẹo cổ A2A3 Số đo 2
Rộng vai CC1 1/2 số đo + 0.5cm 22,5
  C1C2 C2 nằm hướng về phía trong C1 1
 
4. Vòng nách
 
Tên Kí hiệu Công thức Kích thước(cm)
rộng thân sau D1D2 2/10 vòng ngực + 2.5cm 20,1
Rộng đầu sườn D2D3   3
  D3D4 D4 nằm ngoài D3 0,7
Rộng eo E1E2 2/10 vòng eo 1.5cm đến 2cm  16,5
 
Nối hai điểm C2 và E2
Vẽ  vòng nách đi qua C1 tiếp xúc với khoảng giữa C2D3  và  đến D4 .
 
5.     Sườn ,gấu
-Dựng F1F2 =  rộng mông = E1E2 + 0.5cm =17cm
-Dựng B1B2 = F1F2
-Dựng B2B3 = 0.3cm
 
6.     Cách cắt và cộng đường may
- Tại Vòng cổ , vòng nách chừa 1cm
- Tại Sườn vai chừa 1.5cm
- Tại Sườn thân chừa 1.5cm
 
II. Tập thiết kế Thân trước
>> Xem tiếp

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Xem tất cả các tin cùng chuyên mục Công thức dạy cắt may