Học viện dạy thiết kế thời trang RICH-FASHION

khóa học cắt may cơ bản
khóa học cắt may nâng cao
khóa học cắt may thành nghề
khóa học thiết kế thời trang

Hướng dẫn học cắt may vest nam 2

Hướng dẫn học cắt may vest nam 2

II. Tập thiết kế Thân trước
 
 
Thiết kế thân trước áo
<< Trang trước
VIDEO HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ ÁO VEST NAM CHI TIẾT


1.  Xác định các đường ngang chính :
 
- Kẻ đường gập nẹp: AB // và cách mép vải =3cm
- Kẻ đường giao khuy: A1B1 // đường gập nẹp và cách đường gập nẹp =1.7cm
- Đặt thân sau lên thân trước sao cho đường AB thân sau // với đường gập nẹp
- Sang dấu các đường ngang chính : D ,E , F , B rồi lần lượt cắt đường gập nẹp và giao khuy tại : DD1 , EE1 , FF1 và BB1
- Vẽ Sa gấu BB2 = 2% vòng bụng = 1.5cm
- Dựng Hạ nách trước : AD = số đo hạ nách trước + cử động nách  - (2cm mẹo cổ + sa gấu ) +1cm = 24.5cm + 2.5cm  - (2cm + 1.5cm )+ 1cm = 24.5cm
- AA1 = 1.7cm
- AA2 = độ phưỡn = 4% vòng ngực – 0.8cm = 2.7cm
- A2A3 = 1.7cm
- D1D2 = 0.5cm
 
2. Thiết kế Vòng cổ , vai :
- Vẽ A3A4  : ngang cổ =1/6 vòng cổ + 2cm = 8cm
- Vẽ A4A5  : hạ cổ =1/6 vòng cổ + 2.5cm = 8.5cm
Từ A5 kẻ vuông góc với đường A4A5  và cắt đường giao khuy tại A6
Nối A4A6  xác định A7 làm điểm giữa
Nối A7A5  và lấy A8 sao cho A7A8 =1/3 A7A5
Lấy A4C : vai con thân trước = vai con thân sau – 0.5cm
Vẽ vòng cổ từ A4  qua A8 và dưới A6
Từ A4 vẽ đường hạ xuôi vai A4C và khoảng cách tới đường ngang A = 5cm ( điểm CA= 5cm )

3. Thiết kế Ve áo  :
- Dựng A4V = 2.5cm
- Chân ve  : EV1 = ± 1cm
Nối đường bẻ ve VV1và  cắt vòng cổ tại V2
- Dựng V2V3  : độ xuôi vai = 5cm đến 6cm
- Dựng  V3V4 = bản ve = 5-6 cm
 
4. Vòng nách :

 
Tên Ký hiệu Công thức Kích thước(cm)
Rộng khoang ngực D2D3 2/10 vòng ngực + 2.5cm 20,1
Rộng khoang nách D3D4 1/10 vòng ngực + cử động ngực 16
Từ D4 vẽ đường vuông góc với D3D4 kéo dài cắt đường ngang eo tại E2
 
Dông đầu sườn D4D5 = D2D3 thân sau 3
Từ điểm D3 kẻ thẳng lên phía trên cắt đường C tại C1
 
  D&; 3D11   4,5
  D3D6   5,5
 
Nối đường D&;3D6  lấy điểm chính giữa là D7  nối D7D3 
- Dựng D7D8 =1/3 D7D3
- Vẽ  vòng nách từ điểm C qua D&;3  đến D8 ra D6
- Dựng D&;6  thấp hơn D6 là 0.7cm
- Dựng D4D9 = 4.5cm
Vẽ phần vòng nách còn lại từ điểm D&;6 -> D9 -> D5
 
5. Sườn  và gấu :
- Dựng E2E3 = 1.5cm
- xác định F1F2 = rộng ngang mông =1/2 vòng mông + cử động + 2.2cm ( rộng chiết sườn ) – F1F2  thân sau = 38.2cm
- Vẽ đường sườn áo từ D5 ->E3 ,F2 và B4 ,B3B4 = 0.3cm
 
6. Gót nẹp :
- Dựng FN = 1cm
- Dựng N1B1 = 7cm
- Dựng N2B1 = 3.5cm
- Dựng N3B2 = 9cm
 
7. Thiết kế Túi cơi :
 
Thiết kế túi áo véc nam

 - Vẽ TA4 trung bình =1/3 dài áo = 25cm
- Dựng TD2 =1/2 D2D3 + 1.5cm = 11.5cm
- Qua T vẽ //  D2D3
- Dựng T1T2  : rộng miệng túi =1/10 vòng ngực + 1 = 9.8cm
Từ  đường T1T2 kẻ thẳng góc D2D3 về phía trên
- Dựng T2T3  : chếch miệng túi = 0.7cm
-Lấy T3T4 = T2T5  : cao miệng túi ( bản cơi ) = 2.3cm
 
8. Túi dưới :
- Vẽ 1 đường thẳng // BB3 và cách BB3  = dài áo – 1cm =24cm
- Từ  T vẽ đường tâm chiết ngực // với đường giao khuy cắt miệng túi tại S và eo tại  S2
- Lấy điểm ST6 = 2.5cm hướng về phía nẹp
- Vẽ rộng miệng túi dưới T6T7 = D2D3 + 0.5cm = 15.5cm
- Cao nắp túi = 5cm
- Phía góc túi phía nẹp áo vẽ tròn , góc túi phía sườn áo vẽ vuông

9. Phần Chiết ngực :
- Đầu chiết cách chân cơi là 5cm = TS1
- Vẽ Rộng giữa chiết S3S2 = S2S4 = 0.7cm
- Vẽ Rộng đuôi chiết  SS5 = SS6 = 0.6cm
 
10. Chiết sườn :

- Dựng đường D&;6  là đầu tâm chiết sườn
- Dựng Đầu chiết  D10D6 = D&;6D11 = 0.8cm
- Nối các cạnh chiết sườn D10T7 cắt eo tại S8
- Vẽ Rộng giữa chiết S8S7 = S7S9 = 1cm
- Dựng Rộng đuôi chiết T7T9 =1cm
Nối các đường tâm chiết  D&;6S7  và  T8
Nối các cạnh chiết trong D11S9  và T9
 
11. Chiết bụng ( chiết mông ) :
- Cạnh chiết ngoài : từ điểm T7  vẽ đường chiết bụng // với đường giao khuy thẳng xuống gấu áo
- Tâm chiết song song và cách cạnh chiết ngoài  1.1cm
Cạnh chiết trong song song và cách tâm chiết 1.1cm

12. Chia khuy :
- Tại khuy trên cùng ngang chân ve xuống 1cm đến 2cm , khuy thứ 2 ngang miệng túi dưới
 
13. Cách cắt , cộng đường may :
-Tại Vòng cổ chừa khoảng 1cm
-Tại Vòng nách chừa đều khoảng 1cm
- Sườn vai chừa 1.5cm
- Sườn thân chừa 1.5cm
- Ve nẹp chừa đều 1.5cm
- Vẽ Lai áo ( gấu áo ) chừa 4cm
xem thêm...
Học cắt may ở đâu Tại Hà Nội
Công thức và video dạy cắt may áo sơmi cổ đức chi tiết

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Xem tất cả các tin cùng chuyên mục Công thức dạy cắt may