Học viện dạy thiết kế thời trang RICH-FASHION

khóa học cắt may cơ bản
khóa học cắt may nâng cao
khóa học cắt may thành nghề
khóa học thiết kế thời trang

​Học cắt may áo dài truyền thống

​Học cắt may áo dài truyền thống

Áo dài truyền thống chính là một item thời trang không bao giờ lỗi mốt. Không chỉ tôn lên được dáng của người Việt Nam mà nó còn mang một giá trị truyền thống to lớn.Bạn là người yêu thời trang và có mong muốn được trải nghiệm việc tự cắt may ra sản phẩm thời trang của riêng mình. Hôm nay, trung tâm dạy cắt may sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước cho bạn để tạo ra một chiếc áo dài truyền thống.
 

Chuẩn bị:

− Khổ 0,9m = 2 dài áo + 1 dài tay

− Khổ 1,2m = 1 dài áo + 1 dài tay

− Khổ 1,5 -> 1,6m = 2 dài tay

VIDEO   HƯỠNG DẪN CẮT MAY CHÂN VÁY BÚT CHÌ
 

1. Ký hiệu và kích thước mẫu

 
Tên                                   Ký hiệu                                     Kích thước(cm)

Dài áo sau                            Das                                              120
Hạ eo sau                            Hes                                               36
Hạ eo trước                         Het                                                39
Vòng cổ                               Vc                                                 32
Vòng nách                            Vn                                                32
Vòng ngực                           Vng                                               80
Vòng eo                               Ve                                                 60
Vòng mông                           Vm                                               90
Dài tay                                 Dt                                                 68
Bắp tay                                Bt                                                 24
Ngang cửa tay                     Nct                                                11
Dang ngực                           Dn                                                18
Chéo ngực                           Cn                                                18
2. Tập thiết kế
 

A.Thân sau:

 
Vị trí các đường ngang
 
Tên đường                      Công thức                             Kích thước(cm)
AB                                   Dài áo + lai                                 122
AC (hạ nách sau)           ½ vòng nách + 2cm                         18
AD (hạ eo sau)                      Số đo                                      36
DE                                   Hạ mông                                      18 -> 20

Độ lớn các đường ngang:
 
Tên đường                           Công thức                                       Độ lớn(cm)
AA1: vào cổ                    1/8 Vc-0.5                                               3,5
AA2: hạ cổ                                                                                    0,5
CC1: ngang ngực sau        ¼ Vng – 0,5                                          19,5
DD1: ngang eo sau          ¼ Ve + 3cm plys + 0,5cm cử động           18,5
EE1: ngang mông sau      ¼ Vm + 0,5cm                                        23
BB1: ngang tà sau           ¼ Vm + 2 -> 2,5                                      25
B1B2: giảm tà sau           1 -> 1,5cm                                              3       

Nách áo, sườn áo, cổ áo:
 
Nách áo:

− Nối A1 -> C1: chia tấm vải thành 4 phần bằng nhau, vẽ cong phần nách áo.
Vẽ sườn áo:

– Nối các đường C1 -> D1 -> E1 -> B1

Vẽ cổ áo: AA2 = 0,5cm.

– Đánh cong từ A1 -> A2

Ngang lai:

– Đánh cong từ B2 -> B
 
 
 
B. Tập thiết kế thân trước:
 
Vị trí các đường ngang:


Các bạn mới Học cắt may nên chú ý ; Hai mặt áo thường có cấu tạo là như nhau nên khi cắt thân còn lại ta chỉ việc sang dấu các trục chính rồi mới tiến hành vẽ và tính toán chi tiết sản phẩm( không cần làm lại các bước xác định trục đường may).

Sang dấu thân sau lên thân trước tất cả các đường ngang.

− Dài áo trước (Dat)= Das + nhấn ngực

– Nhấn ngực = Het – Hes

− ac (thân trước) = CA (thân sau)

− aa1 = 1/8Vc + 12.
 
Độ lớn các đường ngang:
 
Tên   Công thức  Độ lớn(cm)
Cổ áo:        a1a2: vào cổ = 1/8Vc + 1     5

a1a2: vào cổ = 1/8Vc + 1a1a3: hạ cổ = ½ vào cổ = a1a2/2        2,5

Vòng cổ: Từ a3 lấy xuống    0,3

Nách áo, sườn áo:        cc1: ngang ngực trước ngang ngực sau + 2cm

dd1: ngang eo=¼ Ve + 2-> 3 ben + 0,5cm cử động

ee1: ngang mông trước = ngang mông sau     

bb1: ngang tà      ngang tà sau = 25cm

c1c2: vào nách: vào cổ + 1 = a1a2 + 1   6

b1b2: giảm tà      1 -> 1,5

          Vẽ sườn áo từ c1 -> d1 -> e1 -> b2− Vẽ lai áo từ b2 -> bC  
     
Tay áo:      AB: dài tay: sđ + lai – (1/8Vc + 1)         65

AC: hạ nách tay  hạ nách thân sau + 0,5cm

CD: hạ bắp tay   10

Vẽ cổ: AA1         Vào cổ = Vào cổ sau/2 + 0,5         chỉ lấy 2cm, phần dư trả về cổ trước tay áo
          A1A2 = 1,5cm -> Vẽ cong từ A2 -> A  

Nách tay:Sườn tay       CC1: ngang nách tay = ½ vòng nách      16

DD1: ngang bắp tay = ½ sđo bắp tay + 1,5cm          13,5

BB1: ngang cửa tay = sđ = 11cm− B1B2       

giảm sườn tay: 0,5cm -> 1cm       

− Vẽ nách tay từ A2 -> C1.

Sườn tay từ C1 -> D1 -> B2

Lưu ý:
+ Nách của tay sau ≥ nách thân sau

+ Nách tay trước ≤ nách thân trước 0,5cm.
 
Hy vọng sau bài viết này, bạn sẽ học cắt may được chiếc áo dài truyền thống.
 

 >>Xem thêm Học cắt may áo sơ mi nam

 
  

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Xem tất cả các tin cùng chuyên mục Công thức dạy cắt may

giảm giá 40% học phí tất cả các khóa học