Học viện dạy thiết kế thời trang RICH-FASHION

khóa học cắt may cơ bản
khóa học cắt may nâng cao
khóa học cắt may thành nghề
khóa học thiết kế thời trang

Dạy cắt may áo tay căn bản nách cong không ben cổ tròn

Dạy cắt may áo tay căn bản nách cong không ben cổ tròn

Chuyên mục Học cắt may online hôm nay sẽ giới thiệu bài viết dạy cắt may áo tay căn bản tùy biến thêm với các chi tiết nách cong không ben cổ tròn

Chuyên mục Học cắt may online hôm nay sẽ giới thiệu bài viết dạy cắt may áo tay căn bản tùy biến thêm với các chi tiết nách cong không ben cổ tròn

Nào chúng ta cùng bắt đầu học cắt may.
 

A-THÂN SAU:

1/Xếp vải:

Từ mép biên vải đo vào = ¼ vòng mông + 2cm cử động + 2cm đường may

Gấp đôi vải lại, bề trái vải ra ngoài.

Nếp gấp đôi hướng về phía người cắt.

Cổ áo về phía tay phải.

Lai áo về phía tay trái.

Từ đầu vải đo xuống 1.5cm để làm đường may, bắt đầu vẽ chi tiết áo.

2/Vẽ mẫu:

AB (dài áo) = số đo

AC (hạ eo) = số đo

AD (hạ nách) = ¼ vòng ngực

Từ A, B, C, D vẽ những đường thẳng nằm ngang để làm chuẩn cho các đường vai, ngực, eo, mông và dài áo.

Vẽ cổ áo:

AE (vào cổ) = 2/10 vòng cổ. Vẽ cong vòng cổ từ E -> F.

AF (hạ cổ) = 2cm

day cat may ao tay can ban

dạy cắt may áo tay căn bản 02

Vẽ sườn vai:

AG (ngang vai) = ½ sđ ngang vai.

GH (hạ vai) = 1/10 sđ ngang vai + 0.5cm.

Vai ngang = 1/10 ngang vai

Vai xuôi = 1/10 ngang vai + 1cm

Nối EH được sườn vai.

Vẽ nách áo:

DD&; = ngang ngực = ¼ vòng ngực + 0_1cm cử động.

DD” = ½ ngang vai – 1cm.

Nối D”H -> D”I = 4cm.

Vẽ cong nách áo HID&; (khoảng giữa HI vẽ cong vào 0.5cm)

dạy cắt may áo tay căn bản 03

Vẽ sườn áo:

CC&; (ngang eo) = ngang ngực – 2cm.

BB&; (ngang mông) = ¼ vòng mông + 2cm cử động.

Nối B&;C&;D&; ta có đường sườn thân áo.

Khoảng giữa C&;D&; lượn hơi cong vào để thân áo không bị gãy tại C&;.

Vẽ lai áo:

B&;B” (giảm sườn) = 1 ->2cm

Vẽ cong từ B” đến khoảng giữa của BB&; (đường lai và đường sườn thân thẳng góc nhau tại B”).

3/Cắt vải:

Vòng cổ chừa 0.5cm đường may. Sườn vai chừa 1.5cm đường may. Vòng nách chừa 1cm đường may. Sườn thân chừa 1.5cm đường may.

Lai áo chừa 1->3cm tuỳ thích.

B-THÂN TRƯỚC:

1/Xếp vải:

Nếu áo chui đầu thì đường giữa thân AB là đường gấp đôi, cách xếp vải giống thân sau.

Nếu áo cài khuy suốt:

Gấp 2 mép biên vải trùng nhau, bề mặt vải úp vào trong,bề mặt vải ra ngoài.

Biên vải hướng về phía người cắt.

Cổ áo về phía tay phải. Lai áo về phía tay trái.

Từ đầu vải đo xuống 1.5 cm để làm đường may.

Từ biên vỉa đo vào 4 cm để làm nẹp đinh áo và 1.5 cm làm phần cài khuy.

2/Vẽ mẫu:

Dài áo, hạ eo, hạ nách giống thân sau.

Vẽ cổ áo:

AE (vào cổ) = 2/10 vòng vổ

AF (hạ cổ) = 2/10 vòng cổ +0.5 cm

Vẽ cong vòng cổ EF, kẻ thẳng ra đến đường đinh F&;.

dạy cắt may ao tay can ban 04

h8

Vẽ sườn vai:

AG = ½ ngang vai.

GH (hạ vai) = hạ vai sau + 0.5cm = 1/10 ngang vai +1cm.

Nối EH được đường sườn vai.

Vẽ nách áo:

DD&; (ngang ngực) = ¼ vòng ngực + 2cm cử động.

DD” = ½ ngang vai -2cm.

Nối D”H.

D”I = 4cm.

Vẽ cong nách áo HID&; (khoảng giữa IH vẽ cong vào 0.5 cm).

Vẽ sườn áo:

CC&; (ngang eo) = ngang eo sau.

BB&;(ngang mông) = ngang mông sau.

Nối B&;C&;D&; ta được đường sườn thân áo. Lượn hơi cong tại C&; để thân áo không bị gãy.

Vẽ lai áo:

B&;B” (giảm sườn) = giảm sườn phía sau.

BB&;”(sa vạt) = 1-2cm.

Vẽ cong từ B” đến B”&; và kẻ thẳng ra đường biên vải.

Chú ý: (sa vạt phải tuỳ thuộc vào dáng người).

Người bình thường sa vạt là 1cm ở giữa thân trước.

Người ưỡn ngực hoặc bụng to sa vạt 2cm ở giữa thân trước.

Người gù lưng hoặc lưng tôm thì sa vạt 1-2cm ở đường có cặp nẹp dính.

3/Cắt vải:

Trước khi cắt, gấp 4 cm nẹp đinh áo vào trong để đinh áo không bị hụt.

Cắt chừa đường may giống như thân sau.

dạy cắt may áo tay căn bản 05

dạy cắt may áo tay căn bản 06

C-TAY ÁO:

1/Xếp vải:

Từ mép vải đo vào = 2/10 vòng ngực + 1cm cử động + 2cm đường may.

Xếp mặt phải của 2 miếng vải quay vào trong (đối diện nhau) để cắt 1 lần 2 tay áo.

Gấp đôi 2 miếng vải lại, bề trái 2 miếng vải quay ra ngoài. Nếp gấp đôi hướng về phía người cắt.

Nách tay về phía tay phải. Lai tay về phía tay trái.

Từ đầu vải đo xuống 1cm để làm đường may.

2/Vẽ mẫu:

Tay ngắn hay tay dài đfều có cách vẽ giống nhau, chỉ khác số đo dài tay.

AB (dài tay) = số đo.

AC (hạ nách tay) = 1/10 vòng ngực + 3cm.

AD = CE (ngang tay) = 2/10 vòng ngực + 0-1cm.

Nối AE ta có đường nách tay.

Vẽ nách tay phía trước:

O là điểm giữa của AE.

Khoảng OE vẽ cong vào 0.5cm.

Khoảng giữa OA vẽ cong ra 1cm.

Vòng nách tay phía trước qua các điểm AOE.

Vẽ nách tay phía sau:

OO&; = 1cm

AA&; = 2cm

Vòng nách tay phía sau qua các điểm AA&;O”E (lượn cong theo đường vòng nách tay phía trước).

Vẽ sườn tay:

BF = ½ cửa tay = ½ số đo cửa tay hay BF = ngang tay – (2-3cm).

Nối EF được sườn tay, khoảng giữa vẽ cong vào 1-2cm.

Vẽ lai tay:

FG (giảm sườn tay) = 1-2cm.

Vẽ cong từ G đến khoảng giữa của BF.

3/Cắt vải:

Cắt chừa thêm đường may giống như thân áo.

dạy cắt may áo tay căn bản 07

D-QUI TRÌNH MAY:

Ráp sườn vai.

Ráp đường sườn thân áo.

May tay áo.

Ráp tay áo vào thân.

Viền bọc mép hoặc viền gấp mép cổ áo.

Lên lai áo.

Làm khuy, kết nút.

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Xem tất cả các tin cùng chuyên mục Công thức dạy cắt may