Học viện dạy thiết kế thời trang RICH-FASHION

khóa học cắt may cơ bản
khóa học cắt may nâng cao
khóa học cắt may thành nghề
khóa học thiết kế thời trang

Công thức học cắt may áo sơ mi nữ

Công thức học cắt may áo sơ mi nữ

Áo sơ mi nữ là một sản phẩm thông dụng được dân công sở được sử dụng nhiều nhất. Với phong cách nhẹ nhàng pha chút tinh tế giúp người mặc thể hiện được tính lịch sự cũng như nét đẹp mà áo mang lại. Để thiết kế ra một áo sơ mi cũng không khó. Thời trang Phong Phú chúng tôi chuyên nhận dạy cắt may cơ bản áo sơ mi nữ tại Hà Nội với chi phí hợp lý.

VIDEO HƯỚNG DẪN HỌC CẮT MAY CƠ BẢN - BÁN SÁCH DẠY CẮT MAY CAO CẤP
 

Phương pháp thiết kế áo sơ mi nữ cổ Đức 7 mảnh

 

A.HÌNH DÁNG

                                     

B. CẤU TẠO CHÍNH

 
1.Thân Trước:Gồm 2 miếng thân trước+ 2 decoupe trước.
 
2.Thân Sau:Có 2 miếng thân sau +2 decoupe sau.
 
3.Tay áo: Tay 1 mang
 
4.Cổ áo: chân cổ +lá cổ
 

C. THÔNG SỐ THIẾT KẾ

 

D. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ

 
I..THÂN SAU 
 
1- Các bước tiến hành :
 
a,  Kẻ 1 đường thẳng  AY (Trục AY)dọc theo biên vải ,trên AY ta xác định các điểm  sau:
 
       *AG = Dài áo=số đo dài áo =62
 
       *AB = Xuôi vai – 2 = 4-2 =2  (Xv =1/10 Rv +0.5 = 35/10+0.5=4)
 
       *BC = Hạ nách= Vn/5 +(1.5^1.8) = 86/5 +1.8 = 19
 
       *AD = Hạ eo = Dài eo =38
 
       *AE = Hạ mông = Dccm =56
 
Sau khi xác định được các điểm trên ta vẽ các đường song song xuất phát từ các điểm và vuông góc với trục AY (gọi là các đường AX)
 
b, Xác định các điểm trên AX
 
      *Vẽ vòng cổ :Rộng ngang cổ: Rnc= AA1 = Vc/6 + (1.5^1.8) = 7.5
 
Tại A1 dựng A1A2 vuông góc AA1 ,lấy A1A2 = 2.
 
Lấy trung điểm AA1 là I ,nối A2I rồi xác định trung điểm I&; ,nối I&; với A1 xác định trung điểm I&;&;.
 
     Vòng cổ là đường cong đi qua các điểm A2I&;&;IA..
 
     *Xác định vai con TS :
 
  dạy cắt may áo sơ mi nữ
Trên BX lấy rộng ngang vai : BB1 = Rv/2 + 0.5 = 18.5
 
Nối A2 với B1 ta được vai con A2B1.
 
      *Vẽ vòng nách :
 
 Trên CX ,xác định rộng ngang ngực : Rnn =C1C = (Vn + CĐn)/4 – 0.5 =  21
 
 Từ B1 lấy B1B2 =1.5 cm.hạ vuông góc với CX,cắt tại C2.
 
Xác định trung điểm của B2C2 là H, nối H  với C1.
 
Xác định trung điểm của IC1 là O,nối O với C2
 
Tiếp tục xác định trung điểm của OC2là O1.
 
** Vòng nách sau là đường cong đi qua các điểm B1HO1C1.
 
       *Vẽ sườn thân và gấu áo :
 
Trên DX,xác định rộng ngang eo : Rne =D1D =(Ve+CĐe)/4 +ly (3)=20
 
Trên EX,xác định rộng ngang mông : Rnm = E1E =(Vm+CDDm)/4 =22.5
 
Nối C1 với D1 và E1 bằng đường thẳng,kéo dài cắt GX tại G1.
 
Ta vẽ đoạn C1D1 là đường cong lõm ,D1E1G1 là đường cong lồi.
 
Trên G1E1 lấy G1K =(1^1.5).Nối K với G bằng đường cong lồi.
 
        *Vẽ ly chiết :Trên D1D lấy T là trung điểm,trục ly đi qua T và song  song với AY cắt CX tại T1,Nối T1 với I, Vẽ cong đoạn T1I.
 
II.THÂN TRƯỚC 
 
1, Các bước tiến hành
 
a - Kẻ 1 đường thẳng OY song song AY  cắt các đường AX kéo dài tại các điểm A&;,C&;,D&;,E&;,G&;.
 
- Kẻ đường giao khuy cách OY = (1.5 ^ 2)
 
*Xác định  A&;B&; = Xv + 0.5 =4.5
 
b - Xác định các điểm trên OX
 
       *Vẽ vòng cổ :Rộng ngang cổ: Rnc= A&;A1&; = Ve/6 + 1= 6.8
 
       *Xác định vai con TT = TS : A1&;B1&; =A2B1
 
       *Vẽ vòng nách trước:
 
Trên C&;X ,xác định rộng ngang ngực : Rnn =C&;C1&; = (Vn + CĐn)/4  + 0.5 =  22
 
Từ B1&; lấy B1&;B2&; = 32cm .hạ vuông góc cắt C&;X tại C2&;
 
Xác định trung điểm của B2&;C2&; là H&;, nối H&; với C1&;.
 
Xác định trung điểm của H&;C1&; là Q,nối Q với H&;
 
Tiếp tục xác định trung điểm của QH&; là Q&;
 
C - Vòng nách trước là đường cong đi qua các điểm B1&;H&;Q&;C1&;.
 
     * Vẽ sườn thân và gấu áo :
 
- Trên D&;X,xác định rộng ngang eo : Rne =D&;D1&;=(Ve+CĐe)/4 +ly (3)=20
 
- Trên E&;X,xác định rộng ngang mông : Rnm = E&;E1&; =(Vm+CDDm)/4 =22.5
 
- Nối C1&; với D1&; và E1&; bằng đường thẳng,kéo dài cắt G&;X tại G1&;.
 
- Ta vẽ đoạn C1&;D1&; là đường cong lõm ,D1&;E1&;G1&; là đường cong lồi
 
- Xác định sa vạt trước =G&;G2&;=1/30 Vn =2.8
 
- Trên G1&;E1&; lấy G1&;K&; =(1^1.5). Vẽ gấu trước K&;G2&; là đường cong lồi.
 
- Xác định ly :lấy D&;T&; =1/10 Vn +1 = 9.6
- Trục ly đi qua T&; song song  OY cắt C&;C1&; tại T1&;.Nối T1&; với H&;. vẽ cong đoạn T1&;H&;.
 
- Từ H&; lấy H&;H1&; = 0.5 cm
 
2, Kỹ thuật ra đường may
 
- Giao khuy 1 cm
 
-Vòng cổ ,vòng nách 1 cm
 
- Vai con 1.2cm
 
- Sườn 1.5 cm
 
- Gấu 3 cm
 
III. THIẾT KẾ TAY ÁO
 
- AA1 = 1/2 (B1C1 + B1&;C1&; )=1/2 (18 +17) = 17.5
 
- AD = Dài tay – măng sec =56- 6 =50
 
- AC = hạ khuỷu tay =Dt/2 +5 =33
 
- Hạ mang tay : AB = 2/3 AA1 =2/3.21 =14 cm
 
- Đường cong 2 mang tay thiết kế theo hình vẽ
 
- Cửa tay =DD1 = ½ Rộng măng sec =11.5.

 Bài viết trên đây của chúng tôi hướng dẫn chi tiết về học cắt may áo sơ mi nữ, hi vọng giúp bạn hiểu và thực hiện được.
 

>> Xem thêm Trung tâm dạy cắt may thời trang

 
 
 
  

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Xem tất cả các tin cùng chuyên mục Công thức dạy cắt may